Menü
Sepetim

Yasal Uyarı - MP Fashion

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1) www.murphyfashion.com internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Murphy Fashion (www.murphyfashion.com), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Murphy Fashion, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2) Murphy Fashion dilediği zaman ve herhangi birinin izin ya da onayına tabi olmaksızın, öz iradesi ile Site’nin kullanımına ara verebileceği gibi Site’nin kullanımını tamamen de sona erdirebilir. Bunun gibi Murphy Fashion dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın Site’nin içeriğini her ayrıntıda değiştirebilme hakkını da saklı tutmaktadır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3) Sitede yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Murphy Fashion'a aittir. İzinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacağını ve ilgililer hakkında Murphy Fashion tarafından yasal işlem başlatılabileceğini dikkate alınız.

4) Murphy Fashion, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Murphy Fashion kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5) Murphy Fashion sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) Bu internet sitesi Murphy Fashion'un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Murphy Fashion bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

7) Murphy Fashion bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Murphy Fashion markası, www.murphyfashion.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (‘Materyaller’) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Murphy Fashion'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

8) Siteye ilişkin kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenmiş olan ve Murphy Fashion tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında, Murphy Fashion hesabının kullanıcı tarafından gerek Murphy Fashion'u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Murphy Fashion'un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Murphy Fashion, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı, kuponları da dâhil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. Murphy Fashion'un bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

9) İşbu internet sitesine ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


10) Murphy 
Fashion işbu internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilin de tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, işbu internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

11) Murphy Fashion dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder. Bu sebeple Murphy Fashion kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.