Menü
Sepetim

İK Politikamız - Murphy Fashion

Murphy Fashion İnsan Kaynakları’nın yönetim ilkesi, bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır.

Vizyon: Her seviyede mutlu ve bağlı çalışanlar.
Misyon: Murphy Fashion 'un en değerli varlığı olan insan kaynağını geleceğe hazırlamak.

İnsan Kaynakları Stratejimiz;

Global bir oyuncu ve perakende sektöründe liderliğini sürdüren bir marka olma yolundaki grubumuzda; Firma hedeflerine odaklanmış, takım ruhu ile çalışan, sürekli gelişen ve geliştiren, mutlu, motivasyonu ve performansı yüksek bir insan gücü oluşturarak grubumuzun hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimi ve kariyer hedeflerine katkı sağlayacak uygun ortamı oluştururuz.
 • Her çalışan ve organizasyondaki her iş, eşit olarak değerlidir. Eşitlik ilkesini her koşulda çalışanlarımıza hissettiririz.
 • Şeffaflık ve güven esasına göre çalışmayı, çalışanlarımıza karşı mesleki bir sorumluluk olarak görürüz.
 • Kurumun değerlerini, çalışanların “ortak değerleri” olarak kabul ederiz. O ortak değerleri, alacağımız her aksiyonda daima göz önünde bulundurur ve yaşatırız.
 • İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak, çalışanlarımız için her koşulda daima erişilebilir konumda olmaya ve geri bildirim vermeye hazırız.
 • Yapacağımız tüm yeni uygulamalar için en önemli yön gösterici çalışanlarımızın eleştirileri, görüş ve önerileridir. Çalışanlarımızın fikirlerinize önem veririz.
 • Çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, konforunu sağlayacak ve iş verimliliğini artıracak tüm sistem ve araçları geliştiririz.
 • Murphy Fashion çatısı altında yüksek performans kültürü hedeflenir. Çalışanların gösterdiği performansın net olarak görünür kılındığı adil bir değerlendirme ortamı oluşturmak İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır.

Etik Kurallarımız

 • Birbirimize ve tüm paydaşlarımıza saygılıyız.
 • Dil, din, ırk, cinsiyet, inanç, politik görüş, yaş, medeni durum, fiziksel ve zihinsel yeterlilik gibi konularda ayrımcılık yapmayız.
 • Birlikte yapılması gereken çalışmalara katılır, işbirliğini bozacak veya işi aksatacak davranışlarda bulunmayız.
 • Çevre ve toplum sağlığını korumaya özen gösteririz.
 • Şirket kaynaklarının kullanımında tasarruf ilkelerine azami özen gösteririz.
 • Rekabetçi ortamda hileli, yasadışı veya uygunsuz bir şekilde bilgiye ulaşmak için çaba harcamayız.
 • Verimli, doğru ve iş amaçlı kaynak kullanımı prensibini benimseriz.
 • Sosyal medya da dahil olmak üzere yorum ve spekülasyonlara yol açacak konuşmalardan kaçınırız. Şirket ve hizmetleri aleyhine olabilecek doğrudan veya dolaylı ifadeleri kullanmayız.